CHP İstanbul’dan aday adaylarına uyarı  
30.10.2018
1770
Yazı Boyutu: A- A+

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter hesabından bir duyuru paylaşarak aday adaylarını uyardı.

Mart 2019’da gerçekleştirilmesi beklenen yerel yönetim seçimleri için belediye başkanı ya da meclis üyesi olmak isteyenlerin aday adaylığı başvuruları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da adaylar kesinleşene kadar aday adayı olanların uyması gereken kurallarla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CHP “aday adaylarının” dikkatine;

Yerel sec¸imlere giderken; I·stanbul’u ve yas¸adıgˆımız ilc¸eyi “Saray Belediyeciligˆinden” kurtarıp “Halkın Belediyeciligˆine” kavus¸turmak ic¸in c¸ıktıgˆınız yolda sonsuz bas¸arılar dilerim.

Hak, hukuk, adalet yolunda verdigˆimiz mu¨cadelede Bu¨yu¨ks¸ehir’i de alarak I·stanbul’da sosyal demokrat belediyecilik anlayıs¸ını yerel iktidara tas¸ıyacagˆımıza ve bu kadim kente hep birlikte nefes aldıracagˆımıza olan tu¨m inancımla, “Aday Adayı” olan arkadas¸larımızın aday adaylıgˆı su¨reci boyunca;

1- Aday adaylarının ilc¸e bas¸kanlıklarımızla temas halinde olmaları,

2- Tu¨m aday adaylarımızın arzu etmeleri halinde aday adaylıgˆı ac¸ıklamalarını ilc¸e bas¸kanlıklarımızda yapabilecegˆi,

3- Kullanılacak afis¸; pankart, kartvizit gibi go¨rsel materyallerde c¸evreye duyarlı bir tutum sergilenmesi ve parti logosu tas¸ımaları nedeniyle ilc¸e bas¸kanlıklarımızın onayına sunulmaları,

4- Materyallerde “A. Adayı” ibaresi yerine “Aday Adayı” ibaresinin kullanılması,

5- Aday adaylarımızın rakiplerini eles¸tirmek yerine kendilerini anlatmaya ve tanıtmaya yo¨nelik bir tutum ic¸inde olmaları,

6- Olus¸turulacak so¨ylemlerin, parti program ve tu¨zu¨gˆu¨ ıs¸ıgˆında ve bagˆlayıcılıgˆında gelis¸tirilmesi,

7- Aday adaylıgˆı su¨resince, il bas¸kanlıgˆımız tarafından onaylanmamıs¸ hic¸bir projenin vatandas¸la paylas¸ılmaması ve derinlikli proje anlatımızın adaylık su¨recine bırakılması,

8- I·lc¸e bas¸kanlarımız aracılıgˆıyla tu¨m aday adaylarımızın iletis¸im halinde olmaları,

9- Yapılacak etkinliklerde ilc¸e bas¸kanlıklarına bilgi verilmesi,

10- Tanıtım ofisi ac¸mayı du¨s¸u¨nen aday adaylarımızın adres ve iletis¸im bilgilerini iletmeleri, asılacak tabela ic¸in ilc¸e bas¸kanlıklarından onay almaları rica olunur.

“Adaylarımız belli oldugˆu andan itibaren tu¨m aday adaylarımızın sosyal demokrat belediyecilik anlayıs¸ını tu¨m I·stanbul’a hakim kılmak ic¸in aynı inanc¸ ve enerjiyle c¸alıs¸acaklarına olan tu¨m inancımla...”