CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, 54.ULUSAL 28.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA ETKİNLİKLERİNDE KONUŞTU (14 EKİM 2017)  
14.10.2017
21445
Yazı Boyutu: A- A+
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, 54.ULUSAL 28.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA ETKİNLİKLERİNDE KONUŞTU
(14 EKİM 2017)


CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hacı Bektaş-ı Veli insan ve dünya anlayışını şu düşünsel ilkeler üzerine kurmuştur; “Kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür, hukuk beylikten üstündür, akıllı insan geleceği hazırlar, doğruluk ve adalet benim öz yapımdır, doğru eğrilmez. Yöneticinin gönlü ve dili dürüst olmalıdır, insanlık doğruluktur" dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 54. Ulusal 28. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliklerinde yaptığı konuşma şöyle:
Sayın Bakan, Sayın Vali, değerli büyükelçimiz, değerli protokol, Sayın Rektör, hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
Sayın Bakan, hepimizin özlediği son derece güzel bir konuşma yaptı. Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı olarak Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Bizim birliğe ihtiyacımız var, beraber olmaya ihtiyacımız var, kardeşliğe ihtiyacımız var. Kavgaya değil, huzura ihtiyacımız var. Bunu dillendirdiği için Sayın Bakana teşekkürlerimi sunuyorum.
Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Hacı Bektaş-ı Velinin sevgili gönül dostları, bu güzel günde bizi bir araya getiren, bu güzel toplantıyı gerçekleştiren bütün gönül dostlarına teşekkür ediyorum.
İfade edildi; 13.yüzyılda yaşayan Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan Ocağı’nın ahlak ve adalet geleneğinin Anadolu’da sürmesine hizmet eden büyük bir düşünürdür, bir Anadolu erenidir. Horasan erenleriyle Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Müslümanlarının sağlam, ahlaki ve felsefi temellerini oluşturan insan sevgisi, tolerans ve çoğulculuk gibi kavramların kalıcılaşmasına önemli katkılar yapmıştır.
Hacı Bektaş-ı Veli insan ve dünya anlayışını şu düşünsel ilkeler üzerine kurmuştur: “Kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür, hukuk beylikten üstündür, akıllı insan geleceği hazırlar, doğruluk ve adalet benim öz yapımdır, doğru eğrilmez. Yöneticinin gönlü ve dili dürüst olmalıdır, insanlık doğruluktur.” Bu ilkeler Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig adlı eserde yer almıştır. Kutadgu Bilig’de yer alan bu ilkeler aynı zamanda Hacı Bektaş-ı Veli’nin de temel ilkeleri olmuştur.
Hacı Bektaş-ı Veli ayrıca Ahmet Yesevi’nin Hakikat Meydanında Er ve İnsan Yolunda Toprak olmak anlayışını da benimsemiş ve geliştirmiştir. Çünkü Hacı Bektaş’a göre, gök ve yer arasında birçok nesne vardır fakat insandan ulusu yani şereflisi yoktur. Hacı Bektaş-ı Veli Ahilik geleneğinin de mihenk taşını oluşturur. Ahiliğin benimsediği kadının toplum yaşamında belirleyici olması, özünü bilme ve sorgulama, dürüstlük, cömertlik ve dayanışma ve dünya açıklığı kurallarını Hacı Bektaş-ı Veli’de Anadolu topraklarına ekmiştir. Ahi Evran’ın hak ve hakikati arayanlar hiç eksik olmayacaktır, asıl olan barış ve iyiliktir ilkelerini de Hacı Bektaş-ı Veli yüceltmiştir. Hacı Bektaş, sözlü kültürümüzün temsilcisi olduğu kadar aynı zamanda yazılı kültürümüze de kaynaklık eden eserler bırakmıştır. İlahatname ve Makalat adlı eserleriyle eleştirel akıl, adalet, tolerans kavramlarını felsefi düzeye taşımıştır. Böylece Anadolu’nun insancıl ve akılcı kültürüne büyük ve kalıcı katkılarda bulunmuştur.
Sevgili gönül dostları, Hacı Bektaş ocağı aynı zamanda bir aydınlanma, bir eğitim ocağı olmuştur. Bilime ve bilimsel araştırmaya çok önem veren Hacı Bektaş-ı Veli bu konuda nasıl bir yol izleneceğini şöyle anlatmaktadır: “İlimle araştırılmalı, izlemeli, gözlemeli ve arştan yerin altına kadar her ne varsa kendinde bulmalıdır.”
Hacı Bektaş ocağında yetişen erenler Anadolu’nun dört bir yanına dağılmakla kalmamış; Balkanlara, Arap ülkelerine giderek Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşünce ve felsefesini anlatmışlardır. Hacı Bektaş-ı Veli ve onun düşüncelerini yayan Anadolu Erenleri Balkanlarda Müslümanlığın yayılmasına da öncülük etmişlerdir. Bu Anadolu bilgesinin kapsayıcı ve derin insancıl felsefesi Osmanlı ordu yapılanmasında da belirleyici olmuştur. Hacı Bektaş Osmanlı devletinin askeri gücü olan Yeniçeri Ocağının piridir, piri sayılmıştır.
Değerli gönül dostları, dini kurallara bağlılığı, manevi gücü, ehlibeyt sevgisi, engin zekası ve sarsılmaz inancıyla Hacı Bektaş-ı Veli kitleleri etkilemiş, günümüzde de etkilemeye devam etmektedir. “Oturduğun yeri hak et, kazandığın lokmayı hak et” diyerek temizlik, dürüstlük, çalışmak ve helal kazanç konusunda tavsiyelerde bulunurken yıkıcılığa, zulme, sömürüye ve tembelliğe karşıda tavrını ortaya koymuştur. Hacı Bektaş-ı Veli, “Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk, eğer konuşacaksan hikmet ile konuş ve oturacağın zaman saygı ile otur” sözleriyle saygının ve derin Anadolu kültürünün özünü oluşturmuştur.
Değerli gönül dostları, Hacı Bektaş-ı Veli; Baba İlyas gibi, Mevlana gibi, Ahi Evran gibi, Yunus Emre gibi, Tapduk Emre gibi, Kul Himmet gibi Anadolu aydınlanmasının öncüleriyle birlikte çağdaş Türkiye’nin uygarlık birikimine de her zaman katkıda bulunmuş ve her zaman anılmayı hak etmiştir. Ve bizler bu topraklarda onu her daim anmayı bir görev kabul edeceğiz.
Hepinizi sevgi, saygı ve derin bir muhabbetle selamlıyor, teşekkürlerimi, tekrar saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.