SEZGİN TANRIKULU’NDAN BAŞBAKAN’A SGK SORULARI  
06.12.2017
2128
Yazı Boyutu: A- A+
SEZGİN TANRIKULU’NDAN BAŞBAKAN’A SGK SORULARI

Tanrıkulu: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) her ay düzenli olarak ‘Aylık İstatistik Bülten’ yayımlayıp ülke genelindeki sigortalı sayılarını alt detaylarıyla birlikte kamuoyuna açıkladığı bültenin, geçmişte SGK’nın resmi internet sitesinin görülebilir yerinde yayımlanırken son dönemde en altlara indirilerek gözlerden uzaklaştırıldığı, ancak, SGK’nın Eylül ayı bülteninde adeta karartmaya gittiği, sadece aylara göre zorunlu sigortalı sayılarının görülebildiği tek sayfalık bir istatistiki veri yayımladığı, geri kalan sayfaların ise pasif halde siteye konularak, istihdamın durumunu net olarak gösteren asıl verilere ulaşımın engellendiği iddiası doğru mudur?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

SGK’nın, "Aylık İstatistik Bülteni"ni önce internet sitesinde gözlerden uzaklaştırdığı, ardından istihdam durumunu net olarak gösteren verilere ulaşımı engellediği haberleri basına yansımıştır.

Ekonomide kötüye giden verileri kamuoyuna yansıtmamak için sık sık istatistiklerle oynadığı iddia edilen AKP Hükümetinin, Türkiye’deki çalışan sayılarının yayımlandığı resmi istatistik verilerine karartma uyguladığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) her ay düzenli olarak ‘Aylık İstatistik Bülten’ yayımlayıp ülke genelindeki sigortalı sayılarını alt detaylarıyla birlikte kamuoyuna açıkladığı bültenin, geçmişte SGK’nın resmi internet sitesinin görülebilir yerinde yayımlanırken son dönemde en altlara indirilerek gözlerden uzaklaştırıldığı, ancak, SGK’nın Eylül ayı bülteninde adeta karartmaya gittiği, sadece aylara göre zorunlu sigortalı sayılarının görülebildiği tek sayfalık bir istatistiki veri yayımladığı, geri kalan sayfaların ise pasif halde siteye konularak, istihdamın durumunu net olarak gösteren asıl verilere ulaşımın engellendiği yine basına yansıyan haberler arasındadır.

Bu bağlamda;

1.SGK’nın, "Aylık İstatistik Bülteni"ni önce internet sitesinde gözlerden uzaklaştırdığı, ardından istihdam durumunu net olarak gösteren verilere ulaşımı engellediği iddiası doğru mudur?

2.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) her ay düzenli olarak ‘Aylık İstatistik Bülten’ yayımlayıp ülke genelindeki sigortalı sayılarını alt detaylarıyla birlikte kamuoyuna açıkladığı bültenin, geçmişte SGK’nın resmi internet sitesinin görülebilir yerinde yayımlanırken son dönemde en altlara indirilerek gözlerden uzaklaştırıldığı, ancak, SGK’nın Eylül ayı bülteninde adeta karartmaya gittiği, sadece aylara göre zorunlu sigortalı sayılarının görülebildiği tek sayfalık bir istatistiki veri yayımladığı, geri kalan sayfaların ise pasif halde siteye konularak, istihdamın durumunu net olarak gösteren asıl verilere ulaşımın engellendiği iddiası doğru mudur?

3.SGK’nın istihdam verilerini karartma uygulamasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının İNTES’te yaptığı istihdam sayılarına ilişkin açıklamaların hemen arkasından geldiği iddiası doğru mudur?

4.Anılan tüm iddialar doğru ise, bültende karartmaya gidilmesi ve verilere ulaşımın engellenmesi, SGK’nın Eylül ayına kadar normal yayımladığı istihdam verilerinin SGK’ya kayıtlı toplam sigortalı sayılarında Mayıs ayından itibaren belirgin bir düşüş yaşanmasından ve bu düşüşün Eylül ayında da devam etmesinden mi kaynaklıdır?

5.SGK resmi verilerine göre 2017 Ocak ayında 15 milyon 48 bin olan sigortalı sayısının Mayıs ayında 16 milyon 144 bine kadar çıktığı, ancak, Mayıs ayından sonra sigortalı sayısında belirgin bir erime başladığı, sigortalı sayısının Haziranda 16 milyon 108 bine, Temmuzda 16 milyon 17 bine, Ağustos ayında 15 milyon 911 bine indigi göz önüne alındığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Eylül ayında sigortalı sayısını 15 milyon 676 bin olarak kürsüden açıklaması akabinde, SGK’nın bu sayıyı resmi bültenine koymamasının izahı nedir?

6.SGK’nın resmi verilerinin toplam sigortalı sayısındaki asıl erimenin, zorunlu sigortalılardan değil stajyer, kursiyer ve çırak sayılarındaki azalmadan kaynaklandığı iddiası doğru mudur?

7.SGK’nın, "Aylık İstatistik Bülteni"ne, Eylül ayı verileri de dahil olmak üzere, internet sitesinde ve istihdam durumunu net olarak gösteren verilere ulaşım tekrar sağlanacak mıdır?

8.2002-2017 yıllar itibariyle SGK bütçesi ne kadar açık vermiştir?

9.SGK bütçe açıkları nasıl kapatılmaktadır?

10.2002-2017 yıllar itibariyle SGK Bütçesi’ne aktarılan kaynak tutarı nedir?

11.2002-2017 yılları arasında SGK bütçesinin açık verme sebepleri nelerdir?

12.AKP Hükümeti 2002 yılında SGK’yı ne kadar borçla devralmıştır?

13.2017 yılı itibariyle SGK kurumunun borç tutarı nedir?

14.2002-2017 yılları arasında SGK bütçe açığı vermesinin sorumluluğu kimya da kimlere aittir?

15.2002-2017 yılları arasında SGK bütçe açığının sorumlularına karşı yapılan işlemler nelerdir?