10.02.2022

Devlet Şeffaf Olacak, Millet Devleti Denetleyecek

Sözüm Söz!

Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Yani vatandaşın devleti denetleme özgürlüğü uygulamaya konulacak. Devlet sırrı kavramı evrensel kriterlere uygun olacak. Devlet sırrı kapsamına giren konular dışında bilgiye erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Kamusal bilgiye açık erişim ilkesi doğrultusunda bağımsız medya kurumlarının yanı sıra kamuoyuna da resmi kayıtlara erişim hakkı verilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı

Gündem'den Öne Çıkan Haberler